Ideeënwinkel Stadshart

Denk mee over ons Stadshart en bezoek de Ideeënwinkel

Wil je verrast worden of, beter nog wil je de stad verrassen? Kom dan naar de Ideeënwinkel in de voormalige Kijkshop aan de Kroonpassage. Een burgerinitiatief voor drie maanden, ondersteund door de Stadmakerij en de Groene Sluis en met medewerking van Punt Beheer, die de ruimte beschikbaar stelde. Op 13 juli is de winkel geopend.

Het stadshart is van ons allemaal en kan wel een impuls gebruiken, ondanks alle inspanningen van gemeente en ondernemers tot nu toe. Je kunt er inspiratie opdoen of je eigen ideeën over verbetering van het stadshart delen met anderen.

Wat zou jij graag veranderd willen zien, welke initiatieven zouden er ondernomen kunnen of moeten worden en wat zou jij daaraan kunnen bijdragen? Je bent van harte welkom!

Als start zijn al wat ideeen (projecten) opgenomen als inspiratie.

De ideeën zullen worden samengevat in een Inspiratieboekje dat aan politiek en ondernemers zal worden aangeboden.  Bovendien ligt het in de bedoeling een Stadshartdebat te organiseren met iedereen die bijdragen heeft geleverd.

Op dinsdag- en zaterdagmiddag van 13:30 tot 17:00 uur zijn we open.

Op Facebook (Vrienden van stadshart Lelystad) kun je ons volgen en binnenkort is ook de website beschikbaar. Contact verder via: vriendenhartlelystad@gmail.com.

 

Met dank aan….

Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door o.a.: Mensenmakendebuurt, Punt Beheer, Stadmakerij, City Marketing Lelystad, Groene Sluis.

Vertel ons over uw project.