Per editie zoeken we plekken in de stad die de vooroordelen over het wonen in Lelystad bevestigen of verergeren in de rubriek Lelijk Lelystad. Het staat u vrij foto’s van, bij voorbeeld, de zelfkant, de sloeberbuurt of verachtelijke speelplaats in de stad op te sturen naar deze rubriek!


Dukaatpassage

De achterkant van het centrum. Als onzichtbare entree naar het stadhuis, als bevoorradingsroute, als ik-heb-hier-niets-te-zoeken-plek. Nu een stenen steeg waar een armzalige plant in een stenen pot het groen vertegenwoordigt. Ondernemers kijken naar passanten en treuren. Winkels verdwenen en maakten plaats voor kleine woningen. Dan verdient ook de Dukaatpassage meer aandacht en inzet. Dat kan en moet beter kunnen.

Misschien is het woord lelijk hier niet helemaal op z’n plaats maar de schoonheidsprijs kan er niet aan worden toegekend: de Saerdam, aan de Oostvaardersdijk. Als er een kans was geweest om de stad allure te geven was het hier wel geweest. Maar er is gekozen voor voortzetting van de dijk met andere middelen, bij wijze van spreken, een extra etage dijk. Het uitzicht op het steeds mooiere Markermeer verdient natuurlijk de hoofdprijs maar dat wel vanuit een architectonische en stedenbouwkundige misser. De rug van Van Eesteren. Overigens, als je er woont heb je hier geen last van en zal het je woonplezier niet bederven. Het is tenslotte maar een mening.


Gert Kolstee stuurde ons deze lelijkste plek. Locatie: Noordersluis. Hier staat Flevolands cultureel erfgoed ( uit de ontginningstijd) weg te roesten. Moest aantal jaren geleden ‘ het veld ruimen’ bij het, toen nog, Nieuwland Erfgoed Centrum. Ruimte was nodig voor gebouw voor de IJsselkogge.
Hier roest onze Flevolandse geschiedenis onder onze handen weg. Actie nodig dat dit behouden blijft.

Anton Veldkamp vond deze plek in het stadshart de hoofdprijs voor Lelijkheid verdienen. De liefde voor de stad kon niet slechter worden tot uitdrukking worden gebracht! Voor bezoekers en stadsbewoners een pijnlijk monumentje.

Een mobiel toilet onder een straatlantaarn in de wijk de Botter. Staat een tikkie scheef. Niet echt comfortabel zitten. Wordt overal mee naar toe genomen bij de grootschalige snoeiwerkzaamheden door Concern voor werk. Ziet eruit als een uitgang voor een ondergronds gangenstelsel waar duistere praktijken worden beoefend. De boom kijkt in ieder geval behoorlijk verschrikt. De verlichting is gelukkig led!

Leegstand is de plaag van de grote en middelgrote steden. Onze stad heeft daar ook mee te maken. Jammer dat dit gebouw de entree vormt voor wie met de trein komt. Er zouden vele mooie initiatieven in kunnen worden gehuisvest maar afschrijving, hypoyheekrenteaftrek en maatschappelijke desinteresse maken dat de stad een monumentale leegstand zal kennen. Wie of wat zal het tij keren?